Przejdź do treści

Agnieszka Olszewska

Agnieszka Olszewska (dyrektor Szkoły Edison)

Dyrektor i właściciel Szkoły Edison i Przedszkola Magic Fish. Pedagog, Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta dziecięcy, trener metody Transforming Communication oraz praktyk NLP

Założycielem i dyrektorem przedszkola Magic Fish i Szkoły Edison jest Agnieszka Olszewska absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Pedagogicznym o specjalności Edukacja Początkowa. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, studiów glottodydaktycznych prof. B. Rocławskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Oświatą. Ukończyła wiele kursów z zakresu budowania motywacji, neuroedukacji i coachingu w edukacji. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno- wychowawczej w placówkach oświatowych oraz niezbędne przygotowanie merytoryczne z zakresu pedagogiki, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz terapii pedagogicznej. 

Propagatorka i entuzjastka pedagogiki alternatywnej. Pasjonatka nowych metod i nowoczesnych rozwiązań w wychowaniu i nauczaniu .Członek I Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkola oraz VI Międzynarodowej Konferencji na temat Edukacji językowej i matematycznej dzieci.

Zajmuje się także podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, propagując nowe metody pracy z dziećmi, uwzględniające ich potrzeby, style uczenia się. 

Od 2009 roku współpracuje z miesięcznikiem "Dyrektor Przedszkola"  i " Mam Przedszkole" pisząc artykuły o edukacji początkowej i zarządzaniu oświatą.

Zawodowo związana również z tańcem – instruktor tańca. Dba o ciągły rozwój zawodowy własny i pracowników.

"Od zawsze wiedziałam co chcę robić w życiu, stąd odpowiednie wykształcenie. Moja praca jest dla mnie największą pasją . Fascynuję się edukacją oraz metodami uczenia i nauczania.Przede wszystkim zależy mi aby Szkoła była miejscem przyjaznym dla wszystkich, gdzie każdy czuję się dobrze i ma swoją przestrzeń. Naszym największym wyzwaniem jest, aby uczeń miał świadomość ,że uczy się dla siebie, dla swojej przyjemności i dla swojej przyszłości. Pragnę aby rodzice byli bardziej zaangażowani w proces edukacyjny swoich dzieci i bezpośrednio w nim uczestniczyli, przede wszystkim poprzez świadomą postawę rodzicielską. Najważniejszy dla mnie obszar to relacje, komunikacja, kreatywność, budowanie zespołu i zarządzanie projektami. Jestem praktykiem i największym pasjonatem metod edukacyjnych opartych na doświadczeniu, zabawie, metaforze i twórczym myśleniu. Od ponad 20 lat staram się poznawać narzędzia i techniki transformacji, które pomagają mi lepiej zrozumieć drugiego człowieka i samą siebie. Poza edukacją, uwielbiam wyrażać siebie poprzez sztukę, taniec jest moją wielką miłością"

Prywatnie mama Filipa i Iwa.

 

Posiada liczne szkolenia i kursy z zakresu wychowania początkowego min:

 • kinezjologia edukacyjna P.Dennisona

 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne

 • skuteczne nauczanie w edukacji elementarnej

 • zasady postępownia z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

 • nauka czytania w przedszkolu- próba odejścia od standardu

 • budowanie autorytetu nauczyciela

 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole

 • muzykoterapia dla podopiecznych

 • tańce w kole i na siedząco

 • III stopień szkolenia teatralnego min: magia przedmiotów, teatr ulicy, człowiek, ciało, głos.

 • szkolenia metodyczne wydawnictwa Macmillan przeznaczonych dla nauczycieli j. angielskiego

 • „ a gentle start- teaching English to very young learners”

 • “Helping advanced students increase their productive vocabulary “

 • “ Content, Culture and Multiple Intelligences”