Przejdź do treści

Języki

Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka. To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata.

Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. Efektem intensywnego trenowani mózgu, dwoma lub więcej językami, jest lepsza lepsza pamięć, większa zdolność koncentracji i sprawności intelektualnej.

W naszej szkole uczniowie uczą się drugiego języka obcego już od klasy 1.