Przejdź do treści

Współpraca z rodzicami

Szkoła stosuje wypracowany wewnętrzny kodeks komunikacji. Jego efektem są stosowane normy współpracy szkoła – uczeń - rodzic, oparte na psychologii komunikacji. Poprzez odpowiednią komunikację dążymy do jak najefektywniejszej realizacji naszych
podstawowych zadań pedagogiczno-wychowawczych : motywujemy do nauki, rozbudzamy zainteresowania, zachęcamy do dobrego zachowania i przestrzegania norm etycznych.

Pragniemy uświadomić Rodziców, że wielostronny rozwój ucznia zależy od wspólnie realizowanych działań, właściwie prowadzonej współpracy rodziny ze Szkołą i Szkoły z rodziną.

Formy współpracy:

 • zebrania klasowe
 • wywiadówki
 • „dni otwarte”
 • kontakty indywidualne
 • uroczystości szkolne
 • „zajęcia otwarte”
 • pikniki integracyjne

Dla usprawnienia kontaktu z Rodzicami szkoła posiada e-dziennik.

Korzyści dla Rodzica:

 • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole
 • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
 • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.

E-dziennik zawiera dodatkowe moduły:

 • Terminarz- umożliwia odnotowywanie informacji o zdarzeniach (np. sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, a także wyjścia na wycieczki)
 • Lektury- Lektury szkolne zostały opracowane i udostępnione w kilku dogodnych formatach, tj. TXT, ePUB, PDF, MP3. Można je zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać oraz ściągać na swój komputer.


SMS-Usługa SMSInfo jest dodatkową funkcją serwisu, której celem jest ułatwienie monitorowania nowo wprowadzonych informacji o dziecku (oceny, frekwencja).