Przejdź do treści

Katarzyna Trojańska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach:
  • terapia pedagogiczna,
  • terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną,
  • terapia pedagogiczna z ologofrenopedagogiką.
oraz studiów podyplomowych na kierunkach:
  • edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne ( Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu)
  • neurodydaktyka XXI wieku  ( Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Ukończyłam również kurs dla terapeutów EEG- Biofeedback uzyskując kwalifikacje neuroterapeuty, kurs Glottodydaktyki , kurs języka migowego oraz zrealizowałam różne formy doskonalenia zawodowego związanego z metodyką pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 
Przez wiele lat pracowałam jako pedagog- terapeuta i pedagog specjalny z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami (specjalizując się przede wszystkim w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).To właśnie te dzieci stały się moimi najlepszymi w życiu nauczycielami. To one motywowały mnie każdego dnia do poszukiwania nowych rozwiązań, innych metod pracy, które mogłyby zapewnić im rozwój pełni potencjalnych możliwości i umiejętności. Każdego dnia uczyły mnie pokory, cierpliwości, dostrzegania radości w rzeczach prawie zupełnie niewidzialnych. To moi niepełnosprawni uczniowie sprawili, że praca stała się moją pasją.
Każdego dnia obserwowałam jak indywidualizacja pracy oraz relacja zbudowana z uczniami  wpływają pozytywnie na rozwój psychospołeczny dzieci oraz efekty dydaktyczne mojej pracy. W międzyczasie ukończyłam studia podyplomowe z neurodydaktyki . Później doświadczenia zdobyte z pracy z dziećmi niepełnosprawnymi przeniosłam  na grunt pracy z ich zdrowymi rówieśnikami. Tak zrodziła się idea " Edukacji skrojonej na miarę" jako alternatywnej edukacji której celem jest rozwój pełni potencjalnych możliwości uczniów, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie samooceny i poczucia własnej wartości , świadomości samego siebie oraz budowanie relacji w sposób szeroko dostosowany do ich indywidualnych możliwości poznawczych, czy psychofizycznych. Realizowana poprzez polisensoryczne działanie oparte na bezpośrednim poznawaniu, poprzedzona rzetelną diagnozą profilu uczenia się.
Taką edukację realizuję dziś w Polsko- Angielskiej Szkole Edison, a poprzez czynny udział w konferencjach czy prowadzenie szkoleń dla nauczycieli zachęcam innych do poszukiwania alternatywy dla tradycyjnej edukacji. Stale współpracuję również z magazynem dla nauczycieli "Sygnał" dla którego przygotowuje artykuły dotyczące szeroko pojętej edukacji.
 
Moją pasją jest teatr.  Przez kilka lat prowadziłam grupę "Teatr 3A" z którą realizowałam autorskie spektakle profilaktyczne dotyczące niepełnosprawności, akceptacji, czy prawa do indywidualności oraz uczestniczyłam w działaniach społecznych na rzecz tolerancji i akceptacji dzieci z autyzmem.​
​​
 
W mojej pracy najważniejsza jest radość i uśmiech dzieci. Chciałabym aby zapał i zaangażowanie z jakim dzieci po raz pierwszy przekraczają próg szkoły udało się utrzymać na cały okres edukacji. Moim  nadrzędnym celem  jest budowanie samooceny i poczucia własnej wartości uczniów.
Choćbyśmy posiadali największą wiedzę, jeżeli nasi uczniowie nie będą wierzyć w siebie, że mogą, potrafią, jeżeli nie będą chcieć- nie nauczymy ich niczego. Jeżeli jednak damy im uważność, pomożemy im zbudować pozytywną samoocenę i silne poczucie własnej wartości, wówczas sami chętnie nauczą się wszystkiego.
 
Prywatnie jestem mamą dwójki nastolatków- Kai i Kacpra, którzy każdego dnia dzielnie znoszą i wspierają zawodową pasję swojej mamy oraz są pierwszymi krytykami moich nowych pomysłów na edukację. Każdego dnia również, realizując swoje pasje, marzenia, pomysły, często tak różne od moich, utwierdzają mnie w przekonaniu, że dzieci wychowujemy dla świata a nie dla siebie i od najmłodszych lat musimy dać im prawo do indywidualności, wsparcie, poczucie sprawstwa i możliwość decydowania o samym sobie na miarę ich możliwości rozwojowych. Wtedy będą spełnione i szczęśliwe kroczyć ku dorosłości.