Przejdź do treści

Zadania domowe

Wychodzimy z założenia, że szkoła jest do uczenia a dom do odpoczywania, dlatego zadania i prace domowe uczeń odrabia na świetlicy szkolnej, chyba że samodzielnie zadecyduje, że odrobi zadania w domu, a na świetlicy czas przeznacza na inne aktywności.