Przejdź do treści

Programy nauczania

Posiadamy doskonale wykwalifikowanych nauczycieli brytyjskim wykształceniem i międzynarodowy program edukacyjny.

Edukacja ucznia w naszej placówce pozwoli mu na korzystanie z systemu edukacji brytyjskiej o najwyższym, światowym standardzie.

Program szkolny jak i przedszkolny realizowany jest w oparciu o podstawy programowe polskiego Ministerstwa Edukacji oraz English National Curriculum.  Umożliwia to uczniom swobodne dostosowanie się do zarówno polskiego jak i angielskiego systemu szkolnego. Realizując podstawę programową MEN opieramy się na autorskim programie "Zaangażuj się i stwórz", który:

 • wspiera kreatywne myślenie,
 • zawiera rozwiązania dające pewność dobrego przygotowania do nauki w klasie czwartej (np. uprzedmiotowienie poszczególnych edukacji),
 • opiera się na metodzie projektów. 

 

Edukacja polonistyczna realizowana jest przez program Glottodydaktyki ojczystojęzycznej. To system edukacyjny prof. Bronisława Rocławskiego, pozwala na to, by każde dziecko w przyjaznej i twórczej atmosferze opanowało czytanie i pisanie.

English National Curriculum realizowany jest w 6 obszarach:

 1. English
 2. Mathematics
 3. Humanities
 4. Science
 5. Art Education/ Arts &Music
 6. Psysical Education
 7. Social, Personal and Health Eduacation/ SPHE/

Zajęcia wybiegające poza program

Szkoła proponuje dodatkowy język obcy już od klasy 1 do wyboru. Od czwartej klasy proponujemy kolejny język obcy.

W ramach Wychowania Fizycznego uczniowie uczęszczają na: basen, taniec oraz będą uczestniczyć w zajęciach na hali sportowej z zakresu gier zespołowych.W ramach muzyki uczniowie będą uczyli się grać na instrumentach oraz śpiewać z chórze szkolnym.

ICT- informatyka będzie odbywała się w odpowiednio wyposażonej Sali multimedialnej.

 

Ważnym elementem wychowania w naszej szkole jest program wychowania artystycznego „Wychowania przez sztukę” które odpowiada potrzebie kształtowania równowagi psychicznej współczesnego człowieka.

Ma sprawić, że człowiek będzie żył w sposób spontaniczny i twórczy. Ma również umożliwić mu osiągnięcie harmonii życia umysłowego, uczuciowego i intelektualnego.

Wychowanie przez sztukę służy rozwinięciu i wzbogacaniu:

 • wiedzy o świecie ,zrozumieniu spraw ludzkich, w tym także samego siebie
 • wrażliwości moralnej oraz aktywnego stosunku do rzeczywistości społecznej
 • postaw twórczych, wyobraźni oraz uczuciowego życia dziecka