Przejdź do treści

Klub Sportowy

 

 

Na kole sportowym będę przybliżać dzieciom jak najwięcej dyscyplin sportu. Będziemy ćwiczyć i dobrze się bawić.

Szczególną uwagę będę zwracać na kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz zdrowych nawyków. Będziemy poznawać i stosować zasady fair play.