Przejdź do treści

Klub Przyrodnika

(prowadzący Edyta Węgrzyn)

Program klubu przyrodnika jest przeznaczony dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Jego treści pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza  aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

W ramach klubu uczniowie projektują i przeprowadzają obserwacje oraz doświadczenia przyrodnicze, rozpoznają pospolite gatunki roślin i zwierząt, uczą się dostrzegania walorów przyrodniczych najbliższego regionu oraz podejmowania działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego.