Przejdź do treści

Michał Kaczmarski

Michał Kaczmarski (wychowawca 2B, specjalista ds. nowych technologii )

Z dziećmi pracuję od 2002 roku. Ukończyłem pedagogikę na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ze specjalizacją terapia pedagogiczna. Jestem czynnym instruktorem harcerskim, członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i przewodnikiem turystycznym. Od wielu lat pracuję również jako animator i wychowawca kolonijny na obozach młodzieżowych.

Według mnie rolą nauczyciela nie jest tylko przekazywać wiedzę - dostępną dzisiaj z tylu źródeł. Rolą nauczyciela jest przede wszystkim zarażać pasją poznawania świata... i Edison daje mi ku temu okazję.