Przejdź do treści

Ewa Łysiak

Ewa Łysiak (wychowawca klasy 3A)


Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z Wczesnym nauczaniem języka angielskiego. Studiując pod okiem znakomitych wykładowców zdobyłam gruntowną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii edukacji i metodyki nauczania przedmiotów wchodzących w zakres edukacji wczesnoszkolnej. W swojej pracy kieruję się zasadą, że dobry nauczyciel nie przywiązuje się do jednej metody, lecz korzysta z całego dostępnego wachlarza metod i technik, wybierając to, co najlepsze dla jego wychowanków. Opieram się na teoriach takich jak CLiL, MI, NLP. Praca z dziećmi jest dla mnie rzeczą niezwykle inspirującą, dającą wiele radości i satysfakcji. 
Do moich największych pasji, oprócz pracy z dziećmi, należy czytanie. Chciałabym zaszczepić wśród moich podopiecznych tę miłość, pokazując im jak wielką radość może dać dobra literatura. 
W wolnych chwilach interesuję się antropologią kulturową, mikrohistorią, muzyką klasyczną oraz folklorem.
Prowadzę:
Wraz z Aleksandrą Sarnecką prowadzę klub kulinarny, który w tym roku przebiega pod hasłem „W 80 kęsów dookoła świata”.
W klasach starszych uczę Techniki.
Prowadzę klub Programowania dla klas 2-3 oraz kurs przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową.