Przejdź do treści

Misja i cele

Misja:

Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Edison - jesteśmy szkołą międzynarodową.

Koncentrujemy się na docenieniu indywidualności i niepowtarzalności każdego ucznia oraz podwyższaniu poziomu nauczania w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Wspólnie z rodzicami, wspieramy każdego ucznia w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy w grupie.

Dbamy o bliski kontakt z kulturą i sztuką, który kształtuje wrażliwość człowieka na otaczający świat. Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie horyzontów uczniów, ich krytycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów i odkrywania talentów. Stwarzamy warunki do prezentowania osiągnieć ucznia, aby mógł odczuwać satysfakcję z działalności twórczej.

Zachęcamy uczniów, by stali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi, którzy są wrażliwymi, odpowiedzialnymi obywatelami świata.

Każdemu uczniowi stwarzamy warunki zrównoważonego rozwoju poprzez dostęp do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

Inspirujemy i zachęcamy do osobistego rozwoju talentów i zainteresowań.

Cele:

  • Pragniemy aby stosowanie języka obcego służyło jako narzędzie do poznawania wiedzy z
  • innych przedmiotów.
  • Naszym celem jest , aby nasi uczniowie zdobywali jak najlepsze wyniki w nauce na każdym etapie edukacyjnym. Czuli radość i pasję do nauki. Mieli system wartości moralnych, byli wrażliwi, tolerancyjni i otwarci na świat.
  • Wyzwalamy w uczniach potencjał do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdolności krytycznego myślenia.
  • Stwarzamy atmosferę życzliwości, zaufania i wzajemnego poszanowania.