Giles Martin

nauczyciel English Curriculum

English Curriculum teacher

Ewa Kaczmarska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
bibliotekarz

early-school education teacher
librarian

 

Ewa Szwaja

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

early-school education teacher

 

Lilly Selim

koordynator świetlicy

coordinator of the common-room

Aleksandra Szyller

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

early-school education teacher

 

Marek Szafrański

nauczyciel matematyki

math teacher

Swathi Akkala

nauczyciel English Curriculum

English Curriculum teacher

 

Joanna Dąbrowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

early-school education teacher

 

Mateusz Mielcarz

nauczyciel tańca

dance teacher