Wychowanie przez sztukę

Ważnym elementem wychowania w naszej szkole jest program wychowania artystycznego „Wychowania przez sztukę” które odpowiada potrzebie kształtowania równowagi psychicznej współczesnego człowieka. Ma sprawić, że człowiek będzie żył w sposób spontaniczny i twórczy. Ma również umożliwić mu osiągnięcie harmonii życia umysłowego, uczuciowego i intelektualnego.

Wychowanie przez sztukę służy rozwinięciu i wzbogacaniu:
- wiedzy o świecie ,zrozumieniu spraw ludzkich, w tym także samego siebie,
- wrażliwości moralnej oraz aktywnego stosunku do rzeczywistościci społecznej,
- postaw twórczych, wyobraźni oraz uczuciowego życia,
- pełnej i harmonijnej osobowości,
- wzbogacaniu i pogłębianiu potrzeb i zainteresowań kulturalnych.