DZIŚ

Szkoła Edison to środowisko edukacyjne działające w sercu lokalnej społeczności. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb młodych ludzi w ich dążeniu do dorosłego życia i przygotowanie ich do pełnienia funkcji zawodowych w XXI wieku. Rozumiemy znaczenie technologii jako narzędzia pomagającego uczniom rozwijać ich umiejętności poznawcze, społeczne i edukacyjne.

W szkole Edison:

 • technologia jest wykorzystywana jako narzędzie do nauki, aby zapewnić nauczycielom i uczniom możliwość swobodnego korzystania z nowoczesnych zasobów.
 • korzystanie z iPadów 1:1 pozwala uczniom pracować nad rozwiązywaniem problemów, krytycznym myśleniem, komunikacją i umiejętnościami technologicznymi za pośrednictwem aplikacji ze środowiska Apple.
 • nowe technologie pozwalają uczniom doświadczyć bardziej zindywidualizowanego podejścia do edukacji, opartego na prawdziwych doświadczeniach i na aktywnym uczeniu się.

WIZJA

Naszym celem jest inspirowanie, tworzenie wyzwań i przygotowanie uczniów na czekającą ich przyszłość. Punktem docelowym jest opracowanie spójnego programu nauczania opierającego się na doświadczeniach młodzieży na etapie nauki w szkole podstawowej i pomagającego im stać się ludźmi sukcesu i odpowiedzialnymi obywatelami.

Produkty i usługi Apple

 • współdzielone MacBook-i dla uczniów
 • współdzielone iMac’s dla nauczycieli
 • Apple TV
 • Everyone Can Code
 • iWork, Garage Band
 • Klasa
 • Zadanie

Nauczanie w praktyce

Szkoła w trakcie COVID

 • Zobacz jak poradziliśmy sobie z przeprowadzeniem apelu w trakcie Covid.
 • Zobacz jak szkoły radziły sobie w okresie trwania lockdown-u.
 • Zobacz jak oceniali nas rodzice i uczniowie w okresie lockdown-u.

Uczenie się

iPady mają wiele funkcji i aplikacji, które zapewniają szeroki wachlarz możliwości zarówno w nauczaniu,  jak i przyswajaniu wiedzy. Funkcje te pozwalają uczniom o różnych predyspozycjach (wizualnych, słuchowych, kinestetycznych) odnieść sukces podczas zajęć. Korzystając z aplikacji firmy Apple, uczniowie są w stanie znaleźć własną ścieżkę w procesie uczenia się.

Clips pozwala uczniom o predyspozycjach wizualnych śledzić ich postępy podczas eksperymentów naukowych, które następnie wykorzystują do sformułowania tezy / wniosku dla swoich badań. Korzystając z Keynote, uczniowie mają możliwość zaprezentować wyniki z eksperymentu pozostałym uczniom.

Słuchowcom korzystanie z aplikacji, takich jak GarageBand pozwala przekształcić ich pomysły w muzykę i / lub różne rodzaje nagrań. Podczas lekcji poezji uczniowie w pełni korzystają z aplikacji, mając możliwość tworzenia własnych piosenek, wykorzystując środki stylistyczne poznane podczas zajęć. Uczniowie, którzy mają problemy z pisaniem, mogą używać notatek głosowych do utrwalenia swoich myśli i opinii na określony temat, bez obawy, że zapiszą coś niepoprawnie.

Osoby uczące się kinestetycznie to uczniowie, którzy najlepiej uczą się poprzez zaangażowanie. Podczas lekcji matematyki uczniowie mogą korzystać z iPada, który pozwala mierzyć kąty i rozmiary różnych przedmiotów. Następnie mogą rejestrować swoje wyniki za pomocą aplikacji Numbers, aby uporządkować zebrane dane.

Pandemia wyraźnie pokazała, jak nieocenionym narzędziem w procesie nauki mogą być iPady. Nasza struktura iPad 1:1 pozwalała uczniom codziennie łączyć się ze swoimi nauczycielami za pośrednictwem aplikacji takich jak FaceTime i MS Teams. Dzięki temu uczniowie uczyli się z domu, zachowując wysokie standardy, nawet w obliczu światowego kryzysu.

Sukces

Uczniowie odnoszą największe sukcesy, gdy mają szansę odgrywać aktywną rolę w poszerzaniu swojej wiedzy. W oparciu o nasze wewnętrzne narzędzia gromadzenia danych, które obejmują: kwestionariusze, ankiety i wykresy, jesteśmy w stanie lepiej analizować nasze postępy. Aktualne dane wskazują, że uczniowie są bardziej zainteresowani uczeniem się i rozwijaniem swoich umiejętności krytycznego myślenia, gdy na lekcjach używa się iPadów. Ponadto, Apple Schoolwork umożliwia nauczycielom śledzenie postępów uczniów w różnych dziedzinach. Pozwala nauczycielowi zebrać prace uczniów do portfolio, które jest następnie używane do indywidualnego określenia kolejnych kroków na ścieżce edukacji danego ucznia. Możliwość dostosowania się do predyspozycji każdego dziecka poprzez wykorzystanie nowych technologii pozwala nam stworzyć drogę do sukcesu dla każdego podopiecznego w oparciu o jego mocne i słabe strony.

Co będzie dalej

Rozwijając nasz program, stawiamy sobie za główny cel zapewnienie, że wszyscy nasi uczniowie mają głos w tworzeniu własnego procesu nauczania. iPady postrzegamy jako narzędzie niezbędne do nauki, które pozwala nam spersonalizować strukturę uczenia się w oparciu o indywidualne potrzeby naszych uczniów. Chcemy pomóc młodym ludziom przyswajać wiedzę nowocześniej i sprawniej, a nie dłużej oraz doprowadzić do tego, by stali się osobami odpowiedzialnymi za własną drogę do sukcesu. Osoby uczące się wzrokowo, słuchowo czy kinestetycznie mają różne potrzeby, co diagnozujemy i uwzględniamy w nauczaniu. Naszą przyszłość chcemy poświęcić pogłębianiu umiejętności  i wiedzy nauczycieli w celu poprawy wydajności nauczania dzięki nowym technologiom stosowanym w trakcie zajęć.