Tatiana Wyraz

nauczyciel religii
pracownik sekretariatu

religion teacher
office worker

 

Sandra Kwaśniewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

early-school education teacher

Klaudia Steckiewicz-Langer

psycholog

psychologist

Iwona Kończewska

Nauczyciel świetlicy

Marek Szafrański

nauczyciel matematyki

math teacher

Paulina Pochrzęst

Nauczyciel świetlicy

Michał Suszko

nauczyciel plastyki oraz informatyki

art and ICT teacher