Współpraca z rodzicami

Szkoła stosuje wypracowany wewnętrzny kodeks komunikacji. Jego efektem są stosowane normy współpracy szkoła – uczeń - rodzic, oparte na psychologii komunikacji.

trojkat pl

Poprzez odpowiednią komunikację dążymy do jak najefektywniejszej realizacji naszych podstawowych zadań pedagogiczno-wychowawczych : motywujemy do nauki, rozbudzamy zainteresowania, zachęcamy do dobrego zachowania i przestrzegania norm etycznych.

Pragniemy uświadomić Rodziców, że wielostronny rozwój ucznia zależy od wspólnie realizowanych działań, właściwie prowadzonej współpracy rodziny ze Szkołą i Szkoły z rodziną.

  FORMY WSPÓŁPRACY
  •  zebrania klasowe
  • kontakty indywidualne
  • pikniki integracyjne
  • "wywiadówki"
  • uroczystości szkolne
  • system internetowego dziennika Librus
  • dni otwarte
  • "zajęcia otwarte"
  • konferencje