Kluby zainteresowań

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapewniamy wiele ciekawych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów,
inspirujących do twórczego działania oraz realizowania swoich pomysłów.


DRUŻYNA KREATYWNOŚCI "KOLOROWE GUZIKI"

Nasza Szkoła bierze udział w programie Destination Imagination (DI). Jest to największy na świecie programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku takich jak:

  • kreatywność,
  • innowacyjność,
  • adaptowanie się do nowych warunków,
  • doprowadzanie zadań do końca,
  • praca zespołowa,
  • budowanie dobrych relacji,
  • dostrzeganie i wykorzystywanie szans.

DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych. Dzieje się tak, ponieważ w Programie dzieci i młodzież rozwiązują Wyzwania samodzielnie.

Podsumowaniem śródrocznej pracy Drużyn jest Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination, co roku organizowana we Wrocławiu. Zwycięskie Drużyny uzyskują prawo do reprezentacji Polski na Światowej Olimpiadzie Kreatywności odbywającej się w Knoxville w USA.

Prowadzący: Joanna Dąbrowska


DANCE MIX27718806 10214828877977670 288096621 n

Dance Mix - to wybuchowa mieszanka różnych stylów tanecznych. Na pełnych energii zajęciach tancerze mają okazję poznać elementy takich tańców jak: disco dance, taniec nowoczesny, hip hop, jazz itp. Celem naszych zajęć jest zainteresowanie uczestników różnorodnymi technikami i pokazanie ich odmian.

W każdy semestrze dzieci poznają kilka układów tanecznych, które 2 razy w roku prezentują na scenie, podczas profesjonalnego Festiwalu Tańca!
Jest to cykliczna impreza, z wieloma atrakcjami towarzyszącymi, podczas której za każdym razem uczestniczy ok 400 podopiecznych Mat Dance Studio.
Dodatkowo pokazy dzieci z Dance Mixu ubarwiają każdą uroczystość szkolną!
W szkole prowadzone są zajęcia dla 2 grup wiekowych: klasy 1-2, oraz dzieci starsze.

Prowadzący: Mateusz Mielcarz

 


ARCHEOLOGIA I MITOLOGIAarcheo

Każdy chciał być archeologiem, poznawać tajemnice i odkrywać to co nieznane. Pragnienie to stało się przyczyną sukcesu wielu gier komputerowych, filmów i powieści. Nie sposób po pewnym czasie jednak nie zadać sobie pytania: czy praca archeologa ma dużo wspólnego z przygodami bohaterów filmów i gier? Czym na co dzień zajmują się dzisiejsi archeolodzy, czy muszą nosić kapelusz, jeździć konno, skakać ze spadochronem i być mistrzami w posługiwaniu się batem? Czy może bardziej pożądanymi umiejętnościami są: modelowanie 3D, znajomość chemii, fizyki, geologii i podstaw geodezji? Skąd wiedzą gdzie kopać, który zabytek jest młodszy a który starszy? Jak społeczeństwo może wykorzystać ich prace?

Dzieci ze szkoły Edison z klas 1-8 mogą same szukać odpowiedzi na te pytania. Zajęcia realizowane na klubie archeologii są dla nich szansą na doświadczanie historii. Mogą poznawać przeszłość w najbardziej atrakcyjnej dla nich interaktywnej formie. Na zajęciach zajmujemy się życiem ludzi w różnych epokach. Dowiadujemy się jakie źródła po nich pozostają, co zostało zapomniane, a co towarzyszy nam do dziś. Uczymy się nie tylko jak rozumieć otaczający nas świat, dbać o pamięć i dziedzictwo poprzednich pokoleń, ale rozwijamy również naszą kreatywność i zdolności artystyczne.

Kolejnym z założeń zajęć jest promowanie dorobku polskich archeologów. Śledzimy ich najnowsze odkrycia oraz kibicujemy w wielkich projektach. Często odwiedzają nas wracając prosto z badań wykopaliskowych w Egipcie, Kuwejcie, Libanie, Cyprze, Peru czy Turcji. Dzięki stałej współpracy ze stowarzyszaniem Pozytywnie Historyczni i Drużyną Arkona uczniowie naszej szkoły mogą pod okiem doświadczonych rekonstruktorów rozwijać się również na polu archeologii doświadczalnej. Razem z nimi próbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące wielu archeologów, w jaki sposób wykonano odnaleziony przedmiot? i do czego mógł być wykorzystywany? Podczas naszych spotkań zajmujemy się różnymi aspektami życia człowieka, począwszy od epoki kamienia, brązu, żelaza, poprzez późne średniowiecze, aż do czasów nowożytnych. Tematyka naszych zajęć dotyczyć będzie wyrobów z gliny, tkactwa, biżuterii, pisma, uzbrojenia, mitologii, rozrywki oraz życia codziennego w minionych wiekach. Zajęcia te stwarzają dzieciom możliwość samodzielnego spróbowania swoich sił w historycznych rzemiosłach. Tym sposobem możemy w atrakcyjny sposób przekazać dużo wartościowej wiedzy na temat naszej wspólnej przeszłości. Co już udało nam się udowodnić poprzez nominacje do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej i wysoko punktowane miejsca w ogólnopolskich konkursach historycznych.

Prowadzący: Marcin Gostkowski


KLUB FILMOWYfilmowy

Klub Filmowy w szkole Edison skierowany jest zarówno do młodszych jak i starszych uczniów.Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią kina i technicznymi zagadnieniami Termin:związanymi ze sztuką filmowania, a przede wszystkim sami zamieniają się w operatorów, reżyserów, montażystów i dźwiękowców swoich własnych produkcji. Używamy do tego odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania. Uczniowie mają również okazję do zapoznania się z cenionymi i nagradzanymi produkcjami z dziedziny animacji podczas klubowych seansów filmowych.

Prowadzący: Michał Suszko

 


ZESPÓŁ MUZYCZNY

Zajęcia zespołu muzycznego w szkole Edison przygotowują uczniów do wspólnego muzykowania na scenie. Mają ogromne znaczenie praktyczne, bowiem wszystko, czego się uczymy zostaje później umieszczone w programie uroczystych koncertów szkolnych. Dokładamy wszelkich starań, aby te wydarzenia były na najwyższym poziomie artystycznym i estetycznym.
Uczniowie wcielają się w role poszczególnych muzyków w zespole: solista, akompaniator. Poznają, jak ważne dla powodzenia całego muzycznego projektu jest nawet najdrobniejsze zadanie, np. w postaci dwóch nutek do wykonania. Młodzi wykonawcy uczą się wzajemnego szacunku i współpracy podczas muzykowania. Wyrabiają w sobie nawyk wnikliwego słuchania zarówno siebie, jak i innych. Repertuar zespołu stanowi współczesna muzyka rozrywkowa. Gramy przede wszystkim na instrumentach perkusyjnych z towarzyszeniem fortepianu.

Prowadzący: Aleksandra Zajusz


CERAMIKAIMG 2931b

Najpopularniejszym materiałem zabytkowym pozyskiwanym w trakcie wykopalisk archeologicznych są fragmenty naczyń ceramicznych. Glina obrobiona termicznie przez wieki nie była tylko materiałem budowlanym, ale również surowcem z którego wykonywano naczynia stołowe, instrumenty muzyczne czy ozdoby. Badając ceramikę możemy dowiedzieć się z jakich surowców korzystali dawni garncarze w jakim stopniu opanowali swoje rzemiosło oraz skąd czerpali inspiracje. Dzięki studiom archeologicznym możemy uzyskać informacje pozwalające odtworzyć przebieg szklaków handlowych oraz obraz życia codziennego ludzi zamieszkujących miasta i wsie tysiące lat temu. Aby przyjrzeć się bliżej rozwojowi technologii produkcji różnych wyrobów w czasie i jej wartości dla rozwoju cywilizacyjnego, na zajęciach z ceramiki zajmujemy się poznawaniem jej historii w formie praktycznej.

Zajęcia z gliną odkrywają i rozwijają dziecięce talenty. Kształtują wyobraźnię artystyczną, wrażliwość na piękno i zdolności manualne dziecka. Praca z gliną ma właściwości terapeutyczne, na wiele dzieci działa uspokajająca, rozwija cierpliwość i uczy pracy w grupie. Pozwala uwierzyć we własne możliwości.

Prowadzący: Magda Makowska


KLUB FITNESS

Klub fitness ma na celu zmotywowanie uczniów do osiągania najwyższego potencjału fizycznego. Dbać o sprawność trzeba już od najmłodszego wieku. Na klubie skupiamy się na kalistenice i stosowaniu właściwej formy we wszystkich naszych ćwiczeniach. Moim celem jest przygotowanie podstaw u uczniów, z których będą mogli korzystać przez całą drogę do dorosłości. Podczas każdych zajęć w Klubie rozpoczynamy od rozgrzewki i podstawowych ćwiczeń rozciągających. Później zaś zaczyna się zabawa. Puszczamy optymistyczną i żywą muzykę, aby utrzymać motywację. Klub fitness to niesamowita okazja, aby uczyć się nowego i rzucić wyzwanie swojemu ciału.

Prowadzący: Jabrin Symonette


KARATE

Karate (Furo) to kompleksowy styl zawierający techniki uderzeń i kopnięć w pozycji stojącej, oraz walkę w parterze na chwyty. Zajęcia mają na celu naukę samoobrony, nabycie umiejętności skutecznych w realnej walce sportowej w duchu wschodnich sztuk walki.
Dzieci zdają regularnie egzaminy na kolejne stopnie (pasy). Występują na pokazach organizowanych przez szkołę podczas np. pikniku rodzinnego. Mają możliwość rozwoju poprzez obozy sportowe, zawody i seminaria szkoleniowe organizowane przez Furo Warszawa. Zajęcia obejmują profesjonalną naukę wyjątkowego stylu walki, który został znacznie uzupełniony o techniki niedostępne dotąd w kontaktowych szkołach karate i wszechstronny rozwój w atmosferze dobrej zabawy i bezpiecznej rywalizacji. Zajęcia są kierowane do dwóch grup klas 1-2, oraz wszystkich starszych dzieci.

Prowadzący: Michał Barański


KLUB CHEERLEADEREKcheerleaderki

Wybierz cheerleading !!!- radość, energię i pewność siebie poprzez taniec, sport i styl. Program zajęć pozwala na wszechstronny rozwój zarówno fizyczny jak i interpersonalny. Choreografie zawierają elementy gimnastyki, różnych technik tańca i akrobacji. Cheerleading wpływa pozytywnie na wiele aspektów życia dziewczynki, takich jak prawidłowa postawa, dobra koordynacja ruchowa czy gracja. Wspiera poczucie pewności siebie, a także dyscyplinę, systematyczność czy dobre zarządzanie czasem. Cheerleading zakorzenia u młodych dziewcząt takie cechy jak cierpliwość, konsekwentność oraz upór w dążeniu do celu. Jednak najbardziej widocznym i odróżniającym od innych dyscyplin pozytywem cheerleadingu jest umiejętność pracy w zespole. Dziewczynki od początku uczone są koleżeństwa oraz bezinteresownej pomocy. Zespół reprezentuje naszą szkołę na wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.

Prowadzący: Agnieszka Olszewska

 


KLUBY PROGRAMOWANIAprogramowanie

Komputery otaczają nas już z każdej strony - można je znaleźć w pracy, w szkole, w samolocie, samochodzie, a nawet w pralce i lodówce. Umiejętność posługiwania się nimi, dostosowywania ich do swoich potrzeb jest jedną z kompetencji niezbędnych dla każdego obywatela przyszłości.

Nasze kluby informatyczne mają pomóc Uczniom opanować języki którymi posługują się komputery. Najmłodsi mają okazję poznawać algorytmy korzystając z programów Osmo Coding i Scottie Go. Trochę starsi tworzą programy wykorzystując język Scratch autorstwa studentów i pracowników prestiżowego MIT. Nasi najstarsi podopieczni mają zaś możliwość poznania technik tworzenia stron internetowych posługując się językami HTML, CSS i JS.

 

Prowadzący: Ewa i Michał Kaczmarscy

 


BOARD GAMES FOR CLASS 0

Our weekly Board Game Club will take place on Friday afternoons at 15:05 and will last for 45 minutes. It is an incredible opportunity for the grade 0 learners to develop their social skills, logical reasoning, critical thinking as well as become more confident in using English for com-munication. But most importantly, our goal is to have fun, relax and spend quality time to-gether at the end of a hard week.

Prowadzący: Adrian Hammond


KLUB FOOTBALL

Football Club - build on those skills youve been learning whilst being able to learn new ones. Learn tactics, share the experience with your team whilst personally developing on and off the pitch. Have ago applying managerial tactics. We will explore different types of football covering the different positions.

Prowadzący: Giles Martin


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Założeniem klubu gimnastyki korekcyjnej jest przeciwdziałanie skutkom pozycji szkolnej tj. pozycji siedzącej. Składa się na to poznanie podstaw anatomii oraz rodzajów pracy mięśni. Wzmocnienie mięśni posturalnych, kształtowanie propriocepcji, stabilizacja środka tak zwane core stability oraz wzmocnienie mięśni dna miednicy i łopatek.

Prowadzący: Janusz Świercz


KLUB GRAFICZNY

Na klubie uczniowie zapoznają się z najpopularniejszymi narzędziami związanymi z grafiką komputerową, a za ich pomocą będą wprowadzać w życia własne projekty. Pracując na fachowym oprogramowaniu i przy użyciu tabletów graficznych nauczą się tworzyć własne ilustracje, komiksy, plakaty. Klub jest znakomitym uzupełnieniem klubu filmowego, gdyż wprowadzone będą na nim zagadnienia związane z animacją oraz szeroko pojętą sztuką audiowizualną.

Prowadzący: Michał Suszko