Cobis

Council of British International Schools

COBIS reprezentuje i gwarantuje jakość w ponad 290 brytyjskich szkołach międzynarodowych w 80 krajach na całym świecie. Każda szkoła jest wyjątkowa i ma swój odrębny charakter, jednak łączą je wspólne wartości. Wszystkim szkołom członkowskim COBIS stawiane są wysokie wymagania zarówno w stosunku do uczniów, jak i nauczycieli. Dążą one do osiągnięcia najwyższych standardów akademickich i wysokiej jakości nauczania. Zapewniają najwyższej jakości opiekę, szeroki zakres zajęć ponadpodstawowych oraz skupiają się na holistycznym rozwoju dziecka, pielęgnując takie cechy jak wytrwałość, zdolność do przystosowywania się do nowych sytuacji, pewność siebie, tolerancja i świadomość międzykulturowa. Szkoła podstawowa Edison jest jedną z zaledwie 3 szkół w całej Polsce, które należą do COBIS.

COBIS

COBIS wspiera szkoły członkowskie i interesy ich uczniów, rodziców i pracowników poprzez:

  • Kontrolę szkół przeprowadzaną z pomocą inspektorów zatwierdzonych przez Departament Edukacji (UK) dla brytyjskich szkół za granicą;
  • Ułatwianie, koordynowanie i wspieranie współpracy między szkołami;
  • Reprezentowanie szkół członkowskich przed rządem brytyjskim, instytucjami edukacyjnymi i sektorem przedsiębiorstw;
  • Zapewnienie informacji o zmianach i rozwoju edukacji w Wielkiej Brytanii;
  • Przygotowywanie i wspieranie rozwoju zawodowego dla liderów, nauczycieli i personelu pomocniczego;
  • Promowanie możliwości rozwoju kariery w globalnej sieci COBIS;
  • Nadzorowanie niekaralności pracowników w celu wspierania bezpieczeństwa podopiecznych;
  • Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług członkowskich COBIS, w tym profesjonalnych usług doradczych.

Więcej informacji: http://www.cobis.org.uk