Monika Małyska

nauczyciel etyki
pracownik sekretariatu

ethics teacher
office worker