Tatiana Wyraz

nauczyciel religii
pracownik sekretariatu

religion teacher
office worker

 

Aleksandra Szyller

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

early-school education teacher

 

Monika Skawińska

nauczyciel biologii

biology teacher

 

Monika Małyska

nauczyciel etyki
pracownik sekretariatu

ethics teacher
office worker

Marek Szafrański

nauczyciel matematyki

math teacher

Michał Suszko

nauczyciel plastyki oraz informatyki

art and ICT teacher

 

Sandra Kwaśniewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

early-school education teacher

Mateusz Mielcarz

nauczyciel tańca

dance teacher

 

Klaudia Steckiewicz-Langer

psycholog

psychologist