Agata Zając

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Joanna Pawlik

Nauczyciel świetlicy

Els Christine

Nauczyciel English Cirriculun

Natalia Kowalska

Nauczycielka Przyrody i Geografii

Magdalena Pastuch

nauczycielka j.polskiego oraz historii

Michał Doliński

Nauczyciel Fizyki i Chemii

Alexander Ricker

Nauczyciel English Cirriculum

Robert Gałek

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Mariusz Kopeć

Nauczyciel matematyki