Misja i wizja

Nasza misja:

Jesteśmy międzynarodową, otwartą kulturowo szkołą.Zapewniamy wysoki poziom nauczania w bezpiecznym, przyjaznym i wspierającym środowisku. W swojej działalności koncentrujemy się na różnorodnych i niepowtarzalnych cechach, umiejętnościach i zainteresowaniach każdego ucznia. Szkoła dąży do odkrywania w naszych podopiecznych ich indywidualnych talentów – wspiera w rozwoju i stwarza warunki do prezentowania swoich sukcesów, budując poczucie satysfakcji i uzasadnionej dumy ze swoich osiągnięć. Bazując na bliskiej współpracy z rodzicami, wspieramy każdego ucznia w poszukiwaniu jego własnej drogi edukacyjnej, pamiętając o rozwoju takich cech jak kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętności: rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, czy też współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z kulturą i sztuką, dzięki którym łatwiejsze staje się zrozumienie otaczającego świata i kształtuje się wrażliwość na drugiego człowieka. Pragniemy aby nauka i stosowanie języków obcych (w szczególności języka angielskiego) stało się dla naszych wychowanków oczywistym i łatwym narzędziem, umożliwiającym przyswajanie dalszej wiedzy i poznawanie nowych, ciekawych osób. Zachęcamy uczniów, by stawali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi - odpowiedzialnymi obywatelami dzisiejszego świata.

Nasze wartości:

  • odpowiedzialność i samodyscyplina;
  • bezpieczne, przyjazne i opiekuńcze środowisko nauki;
  • relacje oparte na zaufaniu i szacunku;
  • rozwój osobisty ukierunkowany na niezależność, ale i umiejętność współpracy;
  • kreatywne i elastyczne podejście do nauczania i stylów uczenia się;
  • program oparty na wartościach, maksymalizujący możliwość osiągnięcia sukcesu;
  • realizowanie postulanu uczenia się wszędzie i zawsze ("anywhere anytime learning")