Agnieszka Olszewska

Edison School Founder and Director

Agnieszka Olszewska

Założycielem Szkoły Edison i Przedszkola Magic-Fish jest Agnieszka
Olszewska
Pedagog, pedagog specjalny, nauczycielka wychowania przedszkolnego i
wczesnoszkolnego, terapeutka dziecięca, glottodydaktyk, edukatorka,
trenerka metody Transforming Communication oraz praktyk NLP.
Dyrektorka Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Edison i Przedszkola
Magic Fish. Działaczka i ekspertka w ruchu społecznym "Obywatele dla
Edukacji". Członek Zarządu Fundacji EduTank. Ekspertka w
Parlamentarnym zespole ds. Przyszłości Edukacji. Liderka zmiany
edukacyjnej w Polsce. Pasjonatka nowych metod i nowoczesnych
rozwiązań w wychowaniu i nauczaniu. Propagatorka i entuzjastka nowych
technologii w edukacji.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Pedagogicznym o
specjalności Edukacja Początkowa. Absolwentka Akademii Pedagogiki
Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, studiów
glottodydaktycznych prof. B. Rocławskiego oraz podyplomowych studiów
Zarządzania Oświatą. Ukończyła wiele kursów z zakresu budowania
motywacji, neuroedukacji i coachingu w edukacji. Posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy dydaktyczno- wychowawczej w placówkach
oświatowych. Zajmuje się także podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
propagując nowe metody pracy z dziećmi, uwzględniające ich potrzeby,
style uczenia się. Od 2009 roku współpracuje z miesięcznikiem "Dyrektor
Przedszkola" i "Mam Przedszkole" pisząc artykuły o edukacji początkowej i
zarządzaniu oświatą. Zawodowo związana również z tańcem – instruktor
tańca.
www.magicfish.pl
www.szkola-edison.pl
www.edutank.org
www.obywateledlaedukacji.org