Agnieszka Olszewska

Edison School Founder

Michał Kaczmarski

nauczyciel informatyki
specjalista IT

ICT teacher
IT specialist

Maria Robotycka

Nauczyciel wspomagający / Bibliotekarka

Christopher M. Mazur

dyrektor programowy
nauczyciel English Curriculum

program director
English Curriculum teacher

Mathew Szczepanski

Nauczyciel English Cirriculum

Mateusz Mielcarz

Nauczyciel tańca

Justyna Modzelewska

Dyrektor Szkoły
nauczyciel j.polskiego

program director
Polish language teacher

Ewa Kaczmarska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
bibliotekarz

early-school education teacher
librarian

 

ADRIAN HAMMOND

nauczyciel English Curriculum

English Curriculum teacher