Agnieszka Olszewska

Założycielka Szkoły Edison

Tatiana Wyraz

nauczyciel religii
pracownik sekretariatu

religion teacher
office worker

 

ADRIAN HAMMOND

nauczyciel English Curriculum

English Curriculum teacher

Christopher M. Mazur

dyrektor programowy
nauczyciel English Curriculum

program director
English Curriculum teacher

Monika Małyska

nauczyciel etyki
pracownik sekretariatu

ethics teacher
office worker

Attabeira German de Turowski

nauczyciel English Curriculum

English Curriculum teacher

 

Justyna Modzelewska

Dyrektor Szkoły
nauczyciel j.polskiego

program director
Polish language teacher

Sandra Kwaśniewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

early-school education teacher

Swathi Akkala

nauczyciel English Curriculum

English Curriculum teacher