Agnieszka Olszewska

Dyrektor Szkoły Edison

Paweł Madej

kierownik administracji

administration executive

Sandra Kwaśniewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

early-school education teacher

Christopher M. Mazur

dyrektor programowy
nauczyciel English Curriculum

program director
English Curriculum teacher

Tatiana Wyraz

pracownik sekretariatu

office worker

 

ADRIAN HAMMOND

nauczyciel English Curriculum

English Curriculum teacher

Justyna Modzelewska

dyrektor programowy
nauczyciel j.polskiego

program director
Polish language teacher

Monika Małyska

nauczyciel etyki
pracownik sekretariatu

ethics teacher
office worker

Jabrin Symonette

nauczyciel English Curriculum

English Curriculum teacher