"Wolność Słowa"

W ramach inicjatywy „Forum Młodych” nasi Uczniowie poruszają globalne tematy, które pokazują świat w jego złożoności. Naszym celem jest przygotowanie Młodych Obywateli i Obywatelek do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości a także wzmacnianie postawy otwartości i odpowiedzialności oraz osobistego zaangażowania.
Klasa 6 przygotowała film do szkolnej debaty „Twój głos ma MOC” na temat wolności słowa na świecie.