Rekrutacja - procedury

Każdy kandydat do klasy 1 uczestniczy w testach mających na celu sprawdzenie „gotowości szkolnej” oraz znajomości języka angielskiego.

Uczniowie zapisywani do klas od 2 – 8 muszą zdać pozytywnie testy adekwatne do poziomu nauczania w danej klasie. Dyrektor podejmując decyzję bierze pod uwagę wiek dziecka, jego wcześniejsze osiągnięcia i opinię z poprzedniej szkoły.

Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami/opiekunami ma na celu ustalenie chęci współpracy i współdziałania ze środowiskiem szkolnym.

Władze Szkoły są w pełni świadome tego, że uczniowie pochodzą z wielu krajów, w których systemy edukacji określają kryteria wiekowe poszczególnych klas w sposób różny od tych stosowanych w Polsce. Szkoła rezerwuje sobie prawo do umieszczenia ucznia w najbardziej, jej zdaniem, odpowiedniej klasie.

Nabór do klas 0-8 warunkuje:

  • wypełnienie wniosku o przyjęcie do Szkoły Edison
  • udział ucznia w testach kompetencji i rozmowie kwalifikacyjnej
  • pozytywne wyniki testów
  • rozmowa z Dyrektorem Szkoły
  • podpisanie umowy szkolnej i wpłata wpisowego

 Pierwszeństwo przyjęcia do Edison Primary School mają absolwenci Przedszkola Magic Fish. W roku szkolnym 2022/23 mamy tylko kilka wolnych miejsc dla Kandydatów nie będącymi absolwentami Magic Fish.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
w wersji do wydrukowania
lub
do wypełnienia online