Rekrutacja - procedury

 

Dyrektor Szkoły: Justyna Modzelewska
Dyrektor English Curriculum i Cambridge: Christopher Mazur

Proces rekrutacji
Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Edison Primary School aplikują poprzez:
1. Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://www.szkola-edison.pl/rekrutacja/formularz-rekrutacyjny

Rodzice otrzymują podstawowe informacje drogą mailową i umawiają samodzielnie dziecko na dzień próbny. Wybraną datę potwierdza dyrektor szkoły, który kontaktuje się z rodzicami, informując, jak będzie wyglądał dzień próbny.

Przebieg dnia próbnego:
1. Zerówka – cały dzień spędzony z klasą 0, obserwacja kadry pedagogicznej i psychologa
2. Klasy 1-3 – dzień spędzony z rówieśnikami, w ciągu dnia 2 testy – edukacja wczesnoszkolna i English
3. Klasy 4-8 – dzień spędzony z rówieśnikami, w ciągu dnia 3 testy – język polski, matematyka i English

W ciągu 7 dni roboczych od dnia próbnego rodzice dziecka otrzymują pisemne raporty. Uczniowie przechodzący rekrutację do klas od 1 – 8 muszą zdać pozytywnie testy adekwatne do poziomu nauczania w danej klasie. Dyrektor, podejmując decyzję, bierze pod uwagę wiek dziecka, wyniki testów i opinię kadry pedagogicznej. Jeśli zachodzi taka potrzeba, także psychologa szkolnego.

Udział w rekrutacji nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły.
Szkoła może odmówić przyjęcia ucznia bez podania przyczyny.
Pierwszeństwo przyjęcia do Edison Primary School mają absolwenci przedszkola Magic Fish oraz rodzeństwo Uczniów Edison Primary School.

Opłata rekrutacyjna
Opłata za każde dziecko biorące udział w rekrutacji w Edison Primary School wynosi

150 zł płatne przed dniem próbnym/spotkaniem rekrutacyjnym
na konto Edison School 93 1020 1332 0000 1402 1306 6941 tytułem: Rekrutacja_ imię i nazwisko dziecka.

Lista rezerwowa
W przypadku, gdy na dany rok szkolny będzie więcej zgłoszeń niż wolnych miejsc, zostanie sporządzona lista rezerwowa, na której znajdą się uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do Edison Primary School. Taka lista będzie miała zastosowanie przez cały rok szkolny, w którym uczeń ubiega się o przyjęcie.
Oferowanie dostępnych miejsc w czasie trwania roku szkolnego będzie dedykowane uczniom z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością, z którą zostali na nią wpisani.