Szkoła Edison to nowoczesne środowisko edukacyjne, w którym rozumiemy znaczenie technologii jako narzędzia pomagającego uczniom rozwijać ich umiejętności poznawcze, społeczne i edukacyjne. W naszej szkole:

  • - technologia jest wykorzystywana jako narzędzie do nauki, aby zapewnić nauczycielom i uczniom możliwość swobodnego korzystania z nowoczesnych zasobów.
  • - korzystanie z iPadów w modelu 1:1 pozwala uczniom pracować nad rozwiązywaniem problemów, krytycznym myśleniem, komunikacją i umiejętnościami technologicznymi za pośrednictwem aplikacji ze środowiska Apple.
  • - nowe technologie pozwalają uczniom doświadczyć bardziej zindywidualizowanego podejścia do edukacji, opartego na prawdziwych doświadczeniach i na aktywnym uczeniu się.

Technologia umożliwia jeszcze lepiej odpowiedzieć na indywidualne predyspozycje uczniów:

  • - Aplikacje takie jak Clips pozwalają uczniom o predyspozycjach wizualnych śledzić ich postępy podczas eksperymentów naukowych, które następnie wykorzystują do sformułowania tezy / wniosku dla swoich badań. Korzystając z Keynote, uczniowie mają możliwość zaprezentować wyniki z eksperymentu pozostałym uczniom.
  • - Słuchowcom korzystanie z aplikacji, takich jak GarageBand pozwala przekształcić ich pomysły w muzykę i / lub różne rodzaje nagrań. Podczas lekcji uczniowie w pełni korzystają z aplikacji, mając możliwość tworzenia własnych piosenek, wykorzystując środki stylistyczne poznane podczas zajęć.
  • - Uczniowie, którzy mają problemy z pisaniem, mogą używać notatek głosowych do utrwalenia swoich myśli i opinii na określony temat, bez obawy, że zapiszą coś niepoprawnie.
  • - Osoby uczące się kinestetycznie to uczniowie, którzy najlepiej uczą się poprzez zaangażowanie. Podczas lekcji matematyki uczniowie mogą korzystać z aplikacji, który pozwala mierzyć kąty i rozmiary różnych przedmiotów. Następnie mogą rejestrować swoje wyniki za pomocą aplikacji Numbers, aby uporządkować zebrane dane.