MISJA

Jesteśmy ośrodkiem postępu i doskonałości w dziedzinie edukacji, realizującym promowaną przez Apple wizję nauczania z pomocą technologii.

To dziś kształtujemy uczniów, by jutro odważnie i pewnie mogli zdobywać świat. Dlatego to dziś korzystamy z technologii jutra i kształcimy kompetencje przyszłości.

Nasi uczniowie są naszą dumą i potwierdzeniem skuteczności obranej drogi. Samodzielni, sprawczy, zaangażowani. Realizują dwie podstawy programowe: polską i brytyjską. Potrafią krytycznie myśleć i rozwiązywać problemy używając najnowszych technologii. Są empatyczni i kształtują świat wokół siebie, na taki w jakim chcieliby żyć.