Szkoła XXI wieku

xxi1Albert Camus powiedział kiedyś, że szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Można te słowa zrozumieć również jako pewną misję, wyzwanie: szkoła ma przygotowywać do życia w świecie, który jeszcze nie istnieje, ale który nastanie wkrótce po tym, gdy uczniowie opuszczą jej mury. W tym ujęciu jest to wyzwanie, do którego dążymy, które nam towarzyszy, kiedy myślimy o edukacji i rozwoju ucznia.

W szkole XXI wieku nie może zabraknąć nowoczesnych rozwiązań w nauczaniu. W dobie multimediów i cyfryzacji, tradycyjne metody pracy nauczyciela bywają zawodne
i niewystarczające. Jednym z wiodących przykładów nowoczesnej edukacji jest Polsko-Angielska Szkoła Edison, która podąża za nowoczesnymi światowymi trendami, stawiając na niezależną i spersonalizowaną edukację. Szkoła Edison mądrze korzysta z dobrodziejstw nowych technologii. Lekcje z ich użyciem rozbudzają ciekawość ucznia i rozwijają zainteresowania, podnoszą efektywność pracy o 98%.

xxi2W procesie dydaktycznym szkoła stosuje aktywizujące metody nauczania tj.: metoda projektu, lekcje z IPadami, kody QR, lapbooki, odwrócona klasa, kahoot, webquest itp. Uczniowie mogą skutecznie poznawać rzeczywistość poprzez obserwacje, doświadczenia i symulacje, żywe lekcje historii, warsztaty i lekcje muzealne, a także wywiady, debaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, co powoduje, że łatwo opanowują wiedzę na określone tematy, zdobytą przy aktywnym udziale wielu zmysłów i czynności.
Metody pracy Szkoła Edison zaprezentowała na konferencji „e-edukacja to relacja” organizowanaą przez Akademię Vistula www.edukacjatorelacja.pl.

W 2016 i 2017 roku Polsko-Angielska Szkoła Edison otrzymała tytuł „Szkoła Innowacyjności i Kreatywności” nadawany przez Fundację Wspierania Rozwoju Kreatywności, która jest partnerem Destination Imagination - największej na świecie organizacji edukacyjnej zorientowanej na rozwój kreatywności i umiejętności XXIw.

W Polsko - Angielskiej Szkole Edison - uczniowie, to obywatele świata, uwrażliwieni na problemy globalne. Poprzez realizację dwóch programów nauczania polskiej podstawy programowej oraz English National Curriculum, szkoła umożliwia uczniom wybór, mogą kontynuować edukację na kolejnym etapie w systemie polskim lub brytyjskim. Szkoła Edison jest jedną z dwustu międzynarodowych szkół na świecie przynależącychą do Council of British International Schools (COBIS).

W 2014 roku Polsko-Angielska Szkoła Edison otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Szkoła jest wsparciem dla uczniów poszukujących swojej drogi i ciekawych świata. W każdym młodym człowieku stara się odnaleźć jego unikatowy potencjał i predyspozycje. Szkoła sprawdza zdolności każdego ucznia, określa jego mocne strony, rozpoznaje style uczenia się. Każdy uczeń ma dostęp do szerokiego wachlarza zajęć fakultatywnych, rozwijających pasję i zainteresowania.

xxi3 xxi4 xxi5