Agnieszka Olszewska

Założycielka oraz Dyrektor Szkoły Edison

Agnieszka Olszewska

Założycielem Szkoły Edison i Przedszkola Magic-Fish jest Agnieszka Olszewska
Pedagog, pedagog specjalny, nauczycielka wychowania przedszkolnego wczesnoszkolnego, terapeutka dziecięca, glottodydaktyk, edukatorka,trenerka metody Transforming Communication oraz praktyk NLP. Działaczka i ekspertka w ruchu społecznym "Obywatele dla Edukacji". Członek Zarządu Fundacji EduTank. Ekspertka w Parlamentarnym zespole ds. Przyszłości Edukacji. Liderka zmiany edukacyjnej w Polsce. Pasjonatka nowych metod i nowoczesnych rozwiązań w wychowaniu i nauczaniu. Propagatorka i entuzjastka nowych technologii w edukacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Pedagogicznym o specjalności Edukacja Początkowa. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, studiów glottodydaktycznych prof. B. Rocławskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Oświatą. Ukończyła wiele kursów z zakresu budowania motywacji, neuroedukacji i coachingu w edukacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno- wychowawczej w placówkach oświatowych. Zajmuje się także podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, propagując nowe metody pracy z dziećmi, uwzględniające ich potrzeby, style uczenia się. Od 2009 roku współpracuje z miesięcznikiem "Dyrektor Przedszkola" i "Mam Przedszkole" pisząc artykuły o edukacji początkowej i zarządzaniu oświatą. Zawodowo związana również z tańcem – instruktor tańca.

www.magicfish.pl
www.szkola-edison.pl
www.edutank.org
www.obywateledlaedukacji.org