Edison High School & Edison Technical High School

Edison High School & Technical High School jest kontynuacją programu szkoły Edison Primary School wyróżnionej tytułem Apple Distinguished School za unikalną implementację nowych technologii do programu nauczania oraz Międzynarodowego programu nauczania Cambridge, który wyznacza globalne standardy edukacji. Program jest elastyczny, ambitny, inspirujący i wrażliwy kulturowo. Studenci Cambridge rozwijają świadomą ciekawość i trwałą pasję do nauki. Uczniowie zdobywają także umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu na studiach i w przyszłej karierze zawodowej.

cambridge alevel

Oferowany uczniom klas 12-13 lub 13-14, stanowi intensywny etap przejściowy między nauką na poziomie szkoły średniej a wymogami stawianymi studentom szkół wyższych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów systematycznie weryfikują stopień opanowania materiału z poszczególnych zajęć i przekazują uczniom szczegółową informację zwrotną na każdym etapie nauki. Sprawdzanie wiedzy odbywa się zarówno w formie tradycyjnych testów, prac pisemnych, jak też w formie indywidualnych spotkań. Program obejmuje dwa lata nauki i kończy się oficjalnymi egzaminami. Ich wyniki uznawane są podczas rekrutacji na uczelnie na całym świecie.

ib diploma

Oferowany uczniom w klasach 12-13, to intensywna faza przejściowa między edukacją na poziomie szkoły średniej a wymogami samodzielnego uczenia się na wyższym poziomie uniwersyteckim. Nauczyciele przedmiotów stale oceniają zrozumienie przez uczniów treści i zapewniają szczegółowe, konstruktywne informacje zwrotne na każdym etapie procesu. Narzędzia oceny obejmują zarówno tradycyjne testy i eseje, jak i spotkania indywidualne. Kurs trwa dwa lata i kończy się egzaminami zewnętrznymi na zakończenie programu. Uniwersytety na całym świecie honorują wyniki egzaminów Matury IB podczas rekrutacji.

Liceum

Starting Age Key stage in national curriculum   Edison School Poland
14-15 KeyStage 4   Year 10 LO 1
15-16 KeyStage 4   Year 11 LO 2
16-17 IB DP / A-Levels   Year 12 LO 3
17-18 IB DP / A-Levels   Year 13 LO 4

Technikum

Starting Age Key stage in national curriculum Edison School Poland
14-15 KeyStage 4 Year 10 T 1
15-16 KeyStage 4 Year 11 T 2
16-17 KeyStage 4 Year 12 T 3
17-18 IB DP / A-Levels Year 13 T 4
18-19 IB DP / A-Levels Year 14 T 5

Technik informatyk

inf02

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  • Wykonać lokalną sieć komputerową;
  • Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
  • Administrować systemami operacyjnymi.

inf03

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe;
  • Programować.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych.