Edison High School & Edison Technical High School

Edison High School & Technical High School jest kontynuacją programu szkoły Edison Primary School wyróżnionej tytułem Apple Distinguished School za unikalną implementację nowych technologii do programu nauczania oraz Międzynarodowego programu nauczania Cambridge, który wyznacza globalne standardy edukacji. Program jest elastyczny, ambitny, inspirujący i wrażliwy kulturowo. Studenci Cambridge rozwijają świadomą ciekawość i trwałą pasję do nauki. Uczniowie zdobywają także umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu na studiach i w przyszłej karierze zawodowej.

cambridge alevel

Oferowany uczniom klas 12-13 lub 13-14, stanowi intensywny etap przejściowy między nauką na poziomie szkoły średniej a wymogami stawianymi studentom szkół wyższych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów systematycznie weryfikują stopień opanowania materiału z poszczególnych zajęć i przekazują uczniom szczegółową informację zwrotną na każdym etapie nauki. Sprawdzanie wiedzy odbywa się zarówno w formie tradycyjnych testów, prac pisemnych, jak też w formie indywidualnych spotkań. Program obejmuje dwa lata nauki i kończy się oficjalnymi egzaminami. Ich wyniki uznawane są podczas rekrutacji na uczelnie na całym świecie.

ib diploma

Oferowany uczniom w klasach 12-13, to intensywna faza przejściowa między edukacją na poziomie szkoły średniej a wymogami samodzielnego uczenia się na wyższym poziomie uniwersyteckim. Nauczyciele przedmiotów stale oceniają zrozumienie przez uczniów treści i zapewniają szczegółowe, konstruktywne informacje zwrotne na każdym etapie procesu. Narzędzia oceny obejmują zarówno tradycyjne testy i eseje, jak i spotkania indywidualne. Kurs trwa dwa lata i kończy się egzaminami zewnętrznymi na zakończenie programu. Uniwersytety na całym świecie honorują wyniki egzaminów Matury IB podczas rekrutacji.

Liceum

Starting Age Key stage in national curriculum   Edison School Poland
14-15 KeyStage 4   Year 10 LO 1
15-16 KeyStage 4   Year 11 LO 2
16-17 IB DP / A-Levels   Year 12 LO 3
17-18 IB DP / A-Levels   Year 13 LO 4

Technikum

Starting Age Key stage in national curriculum Edison School Poland
14-15 KeyStage 4 Year 10 T 1
15-16 KeyStage 4 Year 11 T 2
16-17 KeyStage 4 Year 12 T 3
17-18 IB DP / A-Levels Year 13 T 4
18-19 IB DP / A-Levels Year 14 T 5

Technik informatyk

inf02

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
 • Administrować systemami operacyjnymi.

inf03

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe;
 • Programować.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych.

 

Edukacja domowa

W innowacyjnej, otwartej na potrzeby ucznia szkole wspieramy wszystkie nowoczesne formy uczenia się, w tym również edukację domową. Korzystając z bogatego doświadczenia w kształtowaniu samodzielność, zaangażowania i odpowiedzialności uczniów, wspieranej nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, oferujemy możliwość realizacji homeschoolingu w jednej z trzech naszych szkół.

Oferta na rok szkolny 2023/2024

Szkoła podstawowa

Liceum ogólnokształcące

Technikum dla młodzieży

Zapisy do:

•      klas 1 – 3 (edukacja wczesnoszkolna)

•      klas 4 - 8

Zapisy do:

•      klasy 1

•      klasy 2

Zapisy do:

•      klasy 1

na kierunek:technik informatyk

•      realizacja polskiej podstawy programowej

•      przeprowadzenie egzaminów trzecioklasisty (na życzenie rodziców)

•      przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

•      realizacja polskiej podstawy programowej

•      przygotowanie do polskiej matury

•      przeprowadzenie egzaminu maturalnego

•      realizacja polskiej podstawy programowej

•      przygotowanie do egzaminów zawodowych z kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

•      przeprowadzenie egzaminów zawodowych

•      przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Uczeń otrzymuje świadectwo

Edison Primary School

Uczeń otrzymuje świadectwo

Edison High School

 

Uczeń otrzymuje świadectwo

Edison Technical High School

oraz dyplom zawodowy technika informatyka (po zdaniu obu egzaminów)

12 powodów, dla których warto wybrać edukację domową pod opieką Edison International School:

 • dedykowana platforma edukacyjna YouSchool, na której uczeń ma dostęp do szczegółowo opracowanych lekcji z podstawy programowej, na każdym poziomie nauczania,
 • stała opieka dyrektora ds. edukacji domowej,
 • realizacja indywidualnego program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • stała opieka psychologiczna dla wszystkich uczniów, konsultacje ze szkolnym psychologiem,
 • bezpłatne zajęcia z treningu umiejętności społecznych (TUS),
 • warsztaty wspierające samodzielną naukę dla uczniów (Learning Design),
 • warsztaty dla rodziców,
 • spotkania integracyjne budujące społeczność szkolną,
 • konsultacje z nauczycielami raz w miesiącu z każdego przedmiotu,
 • nauczyciele z doświadczeniem międzynarodowym,
 • możliwość realizacji innowacyjnych prac projektowych i badawczych, prezentowanych na międzynarodowych konkursach innowacyjności,
 • świadectwo renomowanej szkoły międzynarodowej.

Edukacja domowa Edison International School

Kontakt: +48 451 062 782

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STEAM

AdobeStock_474453833_Średni.jpeg

What is STEAM?

STEAM is an acronym that stands for Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. This educational approach integrates these five disciplines to create a more holistic and interdisciplinary learning experience.

Why is STEAM education important?

In today's world, technology and innovation are constantly evolving, and the demand for professionals in STEAM fields is increasing rapidly. However, according to recent studies, there is a significant skills gap in the STEAM workforce. To address this, we need to encourage and support students to pursue careers in these fields. By providing students with a STEAM education, we are equipping them with the skills and knowledge needed to succeed in the modern workforce.

What are the benefits of STEAM education?

STEAM education has numerous benefits for students. It teaches them critical thinking, problem-solving, and collaboration skills. It also encourages creativity and innovation by allowing students to explore and experiment with different ideas and concepts. Additionally, STEAM education promotes a lifelong love of learning and can lead to exciting and fulfilling career opportunities.

AdobeStock_479901904_Średni.jpeg

How do we implement STEAM education effectively?

There are several strategies that we use to implement STEAM education
effectively.

Project-based learning: STEAM education is all about hands-on, experiential learning. Teachers can design projects that encourage students to apply their knowledge and skills to solve real-world problems. These projects can be interdisciplinary and collaborative, incorporating elements from multiple STEAM disciplines.

Technology integration: Technology is a critical component of STEAM education. Teachers can use a variety of digital tools to enhance the learning experience, from virtual labs to coding programs.

Artistic expression: Incorporating the arts into STEAM education is essential to promote creativity and innovation. Art can help students connect with science and math concepts in a more tangible and accessible way.

Community partnerships: Collaborating with local businesses and organizations can provide students with real-world experiences and opportunities to learn from professionals in STEAM fields.

In conclusion, STEAM education is a vital approach to education that prepares students for the challenges and opportunities of the modern world. By integrating science, technology, engineering, arts, and athematics, we can create a more comprehensive and interdisciplinary learning experience that promotes critical thinking, problem-solving, and creativity. With effective implementation strategies, we can equip students with the skills and knowledge they need to succeed in the STEAM workforce and beyond.

 

Sports at Edison Primary

 

   Welcome to Edison Primary School's sports page!

   Here at Edison, we are committed to promoting physical fitness and healthy lifestyles among our students. We believe that sports and physical activity are important components of a well-rounded education, and we offer a variety of opportunities for students to get involved in sports and physical activity.

   Our sports programs are designed to provide a positive and supportive environment for students of all abilities. We believe that sports should be fun, inclusive, and supportive, and we work hard to create an environment where all students feel welcome and encouraged to participate. We also offer a range of other physical activities, including yoga, dance, and gymnastics.

                                                          boisko.jpg

   Benefits of Participating in Sports at Edison Primary Elementary School

   There are many benefits to participating in sports at Edison Primary School. These include:

   Improved physical fitness: Regular physical activity is important for overall health and wellbeing, and our sports programs provide students with the opportunity to get active and improve their physical fitness.

   Socialization: Participating in sports is a great way for students to make friends, develop social skills, and work together as a team.

   Improved academic peformancre: Studies have shown that regular physical activity can help improve academic performance, and we encourage our students to find a balance between sports and academic pursuits.

   Personal growth: Sports can help students develop important life skills, such as perseverance, teamwork, and leadership.

   We believe that sports are an important part of a well-rounded education, and we are committed to providing our students with a positive and supportive environment to participate in sports and physical activity.

sport.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowe żywienie

Kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych jest naszym priorytetem. Nasze codzienne menu jest odpowiednio zbilansowane i dostosowane do potrzeb młodego organizmu. Wszystko jest tak skomponowane, aby dostarczyć naszym Uczniom energię na cały dzień i przywrócić równowagę na poziomie ciała i umysłu. Uczniowie mają do wyboru zarówno produkty wegetariańskie, jaki i mięsne.

Zmniejszone jest używanie soli, a biały cukier ograniczyliśmy do minimum. Tam, gdzie słodzenie jest konieczne, cukier zastąpiony został miodem lub ksylitolem. Nie używamy również produktów dosładzanych jak soki czy smakowe jogurty. Nie serwujemy białego pieczywa. Do wszystkich posiłków podawana jest woda.

W Polsko-Angielskiej Szkole Edison korzystamy tylko z naturalnych produktów, nieprzetworzonych, jemy sezonowo i kolorowo.

Śniadania i snacki są dostępne w formie szwedzkiego stołu. Uczeń sam decyduje o tym, co wybiera i w jakiej formie spożywa.

Nasz zespół to wysoko wyspecjalizowani i doświadczeni kucharze, którzy gotują smacznie i zdrowo. Procesem żywienia kieruje Pan Adrian, posiadający wieloletnie doświadczenie. Pan Adrian pilnuje, aby pożywienie serwowane przez kuchnię, było nie tylko smaczne i zdrowe, ale również pięknie podane.

Jednocześnie podkreślamy, że nasza Szkoła jako jedna z nielicznych ma możliwość gotowania we własnej kuchni. W naszym budynku funkcjonuje w pełni wyposażone zaplecze kuchenne ze zmywalnią, przygotowalnią i magazynem. Wszystkie posiłki sporządzane są na miejscu ze świeżych produktów. W trosce o środowisko naturalne i edukację ekologiczną ograniczamy także używanie naczyń jednorazowych.

Ponadto, w tym roku szkolnym Szkoła Edison zainwestowała w modernizację kuchni, w tym nowoczesny piec konwekcyjno- parowy, aby posiłki dla naszych Uczniów, były przygotowane na parze, pieczone lub grillowane.

Ogłaszamy również, że nasza Szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Zero Waste”. Naszym celem jest edukacja ekologiczna w aspekcie działań Zero Waste, a także motywacja do postaw proekologicznych i kształtowanie nawyków chroniących środowisko naturalne.

Wierzymy, że wszystkie nasze starania spowodują, że nasi Uczniowie, będą chcieli się zdrowo i racjonalnie odżywiać.

Laboratorium przyszlosci

Szkoła Edison to nowoczesne środowisko edukacyjne, w którym rozumiemy znaczenie technologii jako narzędzia pomagającego uczniom rozwijać ich umiejętności poznawcze, społeczne i edukacyjne. W naszej szkole:

 • - technologia jest wykorzystywana jako narzędzie do nauki, aby zapewnić nauczycielom i uczniom możliwość swobodnego korzystania z nowoczesnych zasobów.
 • - korzystanie z iPadów w modelu 1:1 pozwala uczniom pracować nad rozwiązywaniem problemów, krytycznym myśleniem, komunikacją i umiejętnościami technologicznymi za pośrednictwem aplikacji ze środowiska Apple.
 • - nowe technologie pozwalają uczniom doświadczyć bardziej zindywidualizowanego podejścia do edukacji, opartego na prawdziwych doświadczeniach i na aktywnym uczeniu się.

Technologia umożliwia jeszcze lepiej odpowiedzieć na indywidualne predyspozycje uczniów:

 • - Aplikacje takie jak Clips pozwalają uczniom o predyspozycjach wizualnych śledzić ich postępy podczas eksperymentów naukowych, które następnie wykorzystują do sformułowania tezy / wniosku dla swoich badań. Korzystając z Keynote, uczniowie mają możliwość zaprezentować wyniki z eksperymentu pozostałym uczniom.
 • - Słuchowcom korzystanie z aplikacji, takich jak GarageBand pozwala przekształcić ich pomysły w muzykę i / lub różne rodzaje nagrań. Podczas lekcji uczniowie w pełni korzystają z aplikacji, mając możliwość tworzenia własnych piosenek, wykorzystując środki stylistyczne poznane podczas zajęć.
 • - Uczniowie, którzy mają problemy z pisaniem, mogą używać notatek głosowych do utrwalenia swoich myśli i opinii na określony temat, bez obawy, że zapiszą coś niepoprawnie.
 • - Osoby uczące się kinestetycznie to uczniowie, którzy najlepiej uczą się poprzez zaangażowanie. Podczas lekcji matematyki uczniowie mogą korzystać z aplikacji, który pozwala mierzyć kąty i rozmiary różnych przedmiotów. Następnie mogą rejestrować swoje wyniki za pomocą aplikacji Numbers, aby uporządkować zebrane dane.