Fundusze Europejskie

Uprzejmie informujemy, iż firma Agnieszka Olszewska Magic Fish , Szkoła Edison Agnieszka Olszewska realizowała w okresie od 01.08.2020 do 31.10.2020 projekt nr POIR.03.04.00-14-0879/20-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Kwota dotacji:  104 362,17 zł (słownie: sto cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 17/100)

 

logo_FE_1.jpg

 

 

 

 

 

logo_UE_rgb-1.jpg

 

 

 

 

znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.jpg