Goście z Izraela biorą udział w naszych zajęciach z historii.

 

Studenci i wykładowcy  z Izraela mogli zapoznać się zadaniami przygotowanymi w kolejnych punktach gry terenowej organizowanej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie zorganizowaliśmy dla naszych gości warsztaty o źródłach historycznych i metodach ich weryfikacji.

Za podstawę uznaliśmy tekst źródłowy pochodzący z relacji Abrahama ben Jakowa (ur. ok. 912/913 zm. po 966) z podróży do krajów słowiańskich, którą odbył w latach 965–966. Jego relacja zawarty jest w XI-wiecznej kronice Księga dróg i królestw hiszpańskiego pisarza Al-Bekriego.

Skąd jednak wiemy czy zawarte w niej informacje są prawdziwe? Jak poddać to źródło krytyce? Co na to archeologia i inne nauki? Jak to się dzieje się ze archeolodzy wiedza które przedmioty są starsze, a które młodsze? Jakie znaczenie ma kolor ziemi, z której je wyjęliśmy? Jakich śladów przeszłości możemy szukać na co dzień? Nawiązując do znajdowanych przez archeologów zabytków świadczących o obecności podróżników na naszej ziemi a także o autentyczności opisywanych przez nich wyrobów w treści źródła, dochodzimy do konkluzji, że produkowane były one na podgrodziu przez różnych rzemieślników. By zobrazować funkcjonowanie osady średniowiecznej wspólnie przystąpiliśmy to próby odtworzenia technik wykonania wykorzystywanych wtedy przedmiotów.

israel 2 700.jpgisrael 1 700.jpg