DEMOKRATYCZNE WYBORY W EDISON PRIMARY SCHOOL

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w czwartej edycji ogólnopolskiego program Szkoła Demokracji, której celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Kampania wyborcza trwa! Już w najbliższy piątek w godzinach 7:30-12:30 wszyscy uczniowie naszej szkoły będą mieć możliwość zagłosowania w wyborach do SU. Prosimy, aby uczniowie w ten dzień mieli przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja lub karta szkoły). 
Ogólnoszkolne wybory przebiegaja w nastepujacy sposób:

1.Kandydaci prowadza kampanie wyborcza w czasie 1 tygodnia przed ustalonym przez dyrekcje szkoły terminem wyborów (28 września 2018 r.) i według zasad określonych przez szkolna komisje wyborcza. Kampania wyborcza kończy się jeden dzień przed terminem wyborów.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu SU umieszczone sś w kolejności alfabetycznej. Wybory trwajś od godziny 7:40 do 13:30. Głosowanie możliwe jest podczas przerw i lekcji.

3. Przestrzeń, w której odbywajś się wybory musi mieć wydzielone miejsce dla komisji wyborczej, list i kart do głosowanie oraz miejsce umożliwiające spokojne i tajne oddanie głosu. W lokalu wyborczym przez cały czas trwania wyborów stoi urna wyborcza. W tym roku wybory będą odbywać się w sali na parterze- obok klasy 0 a.

4. Urna zostaje zaplombowana przed rozpoczęciem głosowania, a plomba zostaje zdjęta w obecności wszystkich członków komisji po zakończeniu wyborów.

5. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolna komisja wyborcza w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej lub identyfikatora szkolnego członkom komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

6. W liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, wspólnie sporządzają oni i podpisują protokół informujący o liczbie oddanych głosów.

7. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który zostanie powołany przez SU.

#demokracja #SzołaDemokracji #wybory

42509406_1954418514615432_9071683451341504512_n.jpg