Edison International School

 logo international school

Edison International School staje się symbolem postępu w edukacji - znakiem jedności, innowacji i światowej doskonałości.W sercu Edison International School leży zobowiązanie do przygotowania uczniów do przyszłych triumfów. Dzięki wszechstronnej edukacji, która wykracza poza tradycyjne granice, absolwenci dysponują umiejętnościami adaptacyjnymi, odpornością i solidnym zestawem umiejętności, otwierając sobie drogę do sukcesu nie tylko w dalszej edukacji, ale także w przyszłych karierach. Niezwykła podróż Edison Primary School kontynuuje się w ramach Edison International School. Jej wyróżnienie jako Apple Distinguished School za rewolucyjną integrację najnowszych technologii w program nauczania pozostaje trwałym dowodem na innowacyjność. Teraz ta tradycja innowacji jest dalej wzbogacana poprzez kontynuację w ramach Edison High School & Technical High School.