Ceremonia rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) na parkingu szkolnym przy ul. Królewicza Jakuba w godzinach:

9:00 - klasy 0-3

10:00 - klasy 4-8

12.00 przy ulicy Wiertniczej 141 klasa 1 High School i Tech-High School

Podczas uroczystości uczniów obowiązuje mundurek szkolny galowy. Uczniów, którzy nie posiadają jeszcze mundurków szkolnych, prosimy o ubranie stroju galowego tj. biała góra i granatowy dół.

Po uroczystym otwarciu roku szkolnego uczniowie zostaną zaproszeni na krótkie powitanie z wychowawcami klas, w salach lekcyjnych. Wówczas otrzymają plan lekcji. W tym dniu nie ma dyżuru świetlicowego ani zajęć lekcyjnych.

rozpoczescie.png