Wybory do Samorządu Szkolnego

Bez_nazwy-1.png

 

Kochani Uczniowie,

ruszają wybory do dużego Samorządu Uczniowskiego (klasy 3-8)! To niesamowita okazja, by wpłynąć na życie naszej szkoły, wyrazić swoje pomysły i zaangażować się w działania na rzecz naszej społeczności uczniowskiej.

Kto może kandydować?
1. Kandydować mogą wszyscy Uczniowie, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, reprezentować potrzeby społeczności i wnosić pozytywne zmiany w naszym otoczeniu.
2. Warunkiem jest zebranie do 6 września 20 głosów pisemnego poparcia swojej kandydatury i przekazanie listy pani Magdalenie Pastuch lub pani Agacie Zając.
3. Każdy z kandydatów zobligowany jest do przygotowania i powieszenia na terenie szkoły plakatów wyborczych, na których przedstawione zostaną najważniejsze postulaty kandydata na przewodniczącego szkoły.

Jak się zgłosić?
Jeśli jesteś zainteresowany/a kandydowaniem, zgłoś się do pani Magdaleny Pastuch.

Dlaczego warto? Bycie częścią Samorządu Uczniowskiego to nie tylko możliwość wprowadzania pozytywnych zmian w naszej szkole, ale także świetna okazja do nauki współpracy, rozwoju swoich umiejętności przywódczych oraz nawiązania nowych znajomości.

Najważniejsze informacje:

Data: wybory odbędą się 13 października.
Tego samego dnia, na czwartej godzinie lekcyjnej, odbędzie się debata wyborcza, podczas której kandydaci do SU zaprezentują swój program wyborczy i odpowiedzą na zadane przez Was pytania. Na szóstej godzinie lekcyjnej każdy z Was będzie mógł oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata.

Miejsce debaty dla klas 3-8: open space na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Wiertniczej.

Razem możemy zdziałać naprawdę wiele!

Dear Students,

Elections for the Student Council (grades 3-8) are starting! This is an incredible opportunity to influence the life of our school, express your ideas, and get involved in activities for our student community.

Who can run for candidacy?

All students who would like to actively participate in the school's life, represent the needs of the community, and bring positive changes to our environment can run for candidacy.
A requirement is to collect 20 written endorsements for your candidacy by September 6th and submit the list to Mrs. Magdalena Pastuch or Mrs. Agata Zając.
Each candidate is obliged to prepare and display campaign posters within the school premises, outlining the candidate's key proposals for the school presidency.
📋 How to apply?
If you are interested in running for candidacy, please contact Mrs. Magdalena Pastuch.

📢 Why is it worth it? Being part of the Student Council is not only an opportunity to bring positive changes to our school but also a great chance to learn cooperation, develop leadership skills, and make new friends.

🗳 Key Information:

📆 Date: The elections will take place on October 13th.
On the same day, during the fourth class hour, there will be an election debate where the SU candidates will present their election programs and answer questions from you. During the sixth class hour, each of you will have the opportunity to vote for your chosen candidate.

📍 Location of the debate for grades 3-8: Open space on the first floor of the building on Wiertnicza Street.

Together, we can achieve so much! 💪

#StudentCouncilElections #ActiveCommunity #TogetherWeCanAchieveMore