Tatiana Wyraz

nauczyciel religii
pracownik sekretariatu

religion teacher
office worker