GOLD MEDAL DURING INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW

GOLD MEDAL DURING INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW
We are extremely pleased with the success of our team from Edison Primary School & Edison High School, consisting of Jan Widerowski, Tymoteusz Miłoś, and Adam Oleksiak. Under the guidance of their teachers, Barbara Halska and Jerzy Maduzia, the students presented an innovative interdisciplinary educational game combining computer science with history in the competition in the category of information technologies. Kudos to  the young innovators!

 


ZŁOTY MEDAL PODCZAS INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW
Ogromnie cieszymy się z sukcesu naszego teamu z Edison Primary School & Edison High School w składzie: Jan Widerowski, Tymoteusz Miłoś i Adam Oleksiak. Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli: Barbary Halskiej i Jerzego Maduzia zaprezentowali w konkursie w kategorii technologie informacyjne innowacyjną grę edukacyjną o charakterze interdyscyplinarnym łączącym informatykę z historią. Brawa dla młodych innowatorów.